Badanie i leczenie miednicy i dolnej części kręgosłupa

UWS - Badanie i leczenie miednicy i dolnej części kręgosłupa

Opis szkolenia
STRONA GŁÓWNA / OFERTA / OPIS SZKOLENIA UWS

Podczas III kursu uczestnicy poznają techniki badania i leczenia miednicy, lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz badanie odcinka piersiowego kręgosłupa.

Kurs został podzielony na 3 bloki:

 • połączenia miednicy
 • badanie i leczenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 • badanie odcinka piersiowego kręgosłupa
  (leczenie odcinka piersiowego realizowane będzie podczas kursu nr 4. OWS)
 

Każdy blok przedstawiany jest w następującej kolejności:

 • anatomia i biomechanika
 • badanie palpacyjne szczegółów budowy anatomicznej
 • techniki badania ogólnych ruchów anatomicznych (sprzężonych i niesprzężonych)
 • techniki badania ruchów anatomicznych w pojedynczych segmentach
 • techniki leczenia tkanek miękkich
 • techniki uruchamiania hipomobilnych segmentów
 • testy kontrolne
 
Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:
Ogólne wprowadzenie do badania:
 • ogólna budowa całego kręgosłupa (krzywizny, kształt kręgów, więzadła i mięśnie)
 • przyczyny bólu pleców
 • unerwienie struktur okołokręgosłupowych
 • ucisk struktur nerwowych: mielopatia i neuropatia
 • mechaniczne przyczyny bólu: uszkodzenie dysku, zespół dysfunkcji, złe nawyki postawy
 • niemechaniczne przyczyny bólu: zakażenie, zapalenie, guz, choroby metaboliczne, reumatyczne itp.
Program badania kręgosłupa 
 • wywiad
 • oglądanie pacjenta
 • testy lokalizujące objawy bólowe – kurs AEX 1 i AWS 1
 • badanie ogólnych ruchów anatomicznych – czynnie i biernie
 • badanie bierne zakresu ruchu w poszczególnych segmentach kręgosłupa: zginanie, prostowanie, rotacja, gra stawowa
 • badanie palpacyjne
 • badanie układu nerwowego:
  • badanie neurodynamiczne: testy napięciowe i ruchomości struktur nerwowych
  • badanie przewodnictwa nerwowego : badanie odruchów, badanie czucia, badanie mięśni wskaźnikowych
 • badania dodatkowe:
  • np. badania obrazowe – RTG, MR, CT
  • badania laboratoryjne – badania krwi
Połączenia miednicy (stawy krzyżowo – biodrowe, spojenie łonowe, kość guziczna)
 • anatomia i biomechanika
 • badanie palpacyjne szczegółów budowy anatomicznej
Techniki badania połączeń miednicy
 • techniki badania w pozycji stojącej – testy czynne
 • bierne testy ruchomości: nutacja i kontrnutacja
 • testy prowokacyjne w leżeniu przodem
 • testy na stabilność
 • badanie ustawienia kości guzicznej i techniki repozycji (omówienie)
 • badanie spojenia łonowego
Techniki leczenia tkanek miękkich w rejonie miednicy
 • masaż poprzeczny mięśni pośladkowych średnich i małych
 • masaż funkcyjny mm odwodzicieli stawów biodrowych
 • masaż poprzeczny mięśni przywodzicieli
 • masaż poprzeczny więzadła biodrowo-lędźwiowego (mm wielodzielnych?)
Techniki mobilizacji stawów krzyżowo-biodrowych
 • kość biodrowa dobrzusznie (przednia rotacja kości biodrowej)
 • kość biodrowa dogrzbietowo (tylna rotacja kości biodrowej)
 • kość krzyżowa doczaszkowo
 • kość krzyżowa doogonowo
 • stabilizacja pasem w przypadku hipermobilności
Testy kontrolne
Odcinek lędźwiowy kręgosłupa
 • anatomia i biomechanika
 • badanie palpacyjne szczegółów budowy anatomicznej
Wzorce ruchu kręgosłupa: ruchy sprzężone i niesprzężone
Techniki badania odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Testy prowokacyjne w pozycji stojącej (różnicowanie objawów)
Testowanie układu nerwowego
 • skłon w przód bolesny – nerw kulszowy – testy różnicowe
 • Test SLUMP w siadzie
 • Odwrócony test SLUMP wg Evjentha
 • Test SLUMP w siadzie z trakcją i kompresją osiową kręgosłupa
 • Test SLUMP w pozycji stojącej
 • Test SLUMP w leżeniu bokiem
 • Test cięciwy łuku w leżeniu tyłem, w siadzie i w pozycji stojącej
 • Badanie nerwu udowego w leżeniu przodem, w pozycji stojącej i w leżeniu bokiem
 • Test IVAN
Zginanie stawu kolanowego w pozycji leżenia przodem bolesne z przodu uda – różnicowanie
 • mięsień prosty uda
 • nerw udowy
Zginanie stawu kolanowego w pozycji leżenia przodem bolesne w L-S – różnicowanie
 • mięsień prosty uda
 • nerw udowy
 • staw krzyżowo – biodrowy
 • odcinek L-S
Badanie czucia dotyku i bólu w dermatomach L1-S3
Badanie odruchów:
 • mm przywodziciele
 • ścięgno rzepki
 • m piszczelowy tylny
 • ścięgno Achillesa
Badanie siły mięśni wskaźnikowych z korzeni: L1 – S3
Badanie objawów ucisku rdzenia:
 • chód ataktyczny
 • odruch kloniczny
 • odruch Babińskiego
 • wygórowanie odruchów ścięgnistych
 • odruch brzuszny (trzewny)
Techniki badania odcinka lędźwiowego kręgosłupa – ciąg dalszy
 • testy prowokacyjne w pozycji stojącej – ciąg dalszy
 • trakcja i kompresja w pozycji stojącej i siedzącej
 • badanie ogólnych ruchów anatomicznych w siadzie – testy prowokacyjne (zginanie, prostowanie, rotacja w ruchach sprzężonych, rotacja w ruchach niesprzężonych)
 • badanie ruchów anatomicznych w pojedynczych segmentach w siadzie (zginanie, prostowanie, rotacja w ruchach sprzężonych)
 • badanie ruchów anatomicznych w pojedynczych segmentach w leżeniu bokiem (zginanie, prostowanie, luz do rotacji)
 • interpretacja objawów: tyłozmyk, przodozmyk, zablokowanie i przykurcz torebkowo-więzadłowy w manualnej skali ruchomości
 • test monety (klucza)
 • badanie gry stawowej w leżeniu bokiem i w leżeniu przodem
 • test prowokacyjny w leżeniu przodem – test sprężynowania i rotacji w segmencie
 • badanie trakcji w leżeniu tyłem
Techniki leczenia tkanek miękkich w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
 • masaż podłużny i poprzeczny m prostownika grzbietu
 • masaż funkcyjny m prostownika grzbietu w zgięciu i w wyproście w leżeniu przodem
 • masaż poprzeczny m prostownika grzbietu w leżeniu bokiem
 • masaż funkcyjny m prostownika grzbietu w zgięciu i w wyproście w leżeniu bokiem
 • masaż poprzeczny m czworobocznego lędźwi
Techniki leczenia krążków międzykręgowych i stawów odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 • ogólna trakcja osiowa w leżeniu przodem i tyłem
 • trakcja w jednym segmencie na przykładzie L2-L3 i L5-S1
 • autotrakcja
 • mobilizacja ślizgowa dla poprawy zgięcia w leżeniu bokiem
 • mobilizacja ślizgowa dla poprawy wyprostu w leżeniu bokiem
 • separacja w stawach międzykręgowych dla poprawy zgięcia lub wyprostu w leżeniu przodem
Techniki leczenia krążków międzykręgowych i stawów odcinka lędźwiowego kręgosłupa – ciąg dalszy
 • mobilizacja dla poprawy rotacji w zgięciu lub w wyproście w leżeniu bokiem
Odcinek piersiowy kręgosłupa
 • anatomia i biomechanika
 • badanie palpacyjne szczegółów budowy anatomicznej
Techniki badania odcinka piersiowego kręgosłupa
 • badanie ogólne ruchów anatomicznych w siadzie (zginanie, prostowanie, rotacja w ruchach sprzężonych i niesprzężonych)
 • badanie trakcji i kompresji w siadzie
 • testy bezpieczeństwa – złamanie żebra, złamanie kręgu, ucisk struktur nerwowych, dysk
 • badanie ruchów anatomicznych w pojedynczych segmentach (zginanie, prostowanie, rotacja w ruchach sprzężonych) w siadzie
 • badanie gry stawowej w siadzie
 • badanie ustawienia i ruchomości żeber w siadzie
 • test prowokacyjny w leżeniu przodem – test sprężynowania i rotacji w segmencie
 • badanie ruchomości żeber w leżeniu przodem
 • badanie ruchów anatomicznych w pojedynczych segmentach (zginanie, prostowanie, rotacja w ruchach sprzężonych) w leżeniu bokiem
 • badanie gry stawowej w leżeniu bokiem
 • badanie ruchomości żeber górnych w leżeniu tyłem
 • badanie ruchomości żeber dolnych w leżeniu bokiem
Czytaj całość

Terminy najbliższych szkoleń UWS

38
grupa
3. UWS - Badanie i leczenie miednicy i dolnej części kręgosłupa
23-26.05.2024
prowadzący: Grzegorz Balik
Miejsce: Warszawa