Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa

OWS - Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa

Opis szkolenia
STRONA GŁÓWNA / OFERTA / OPIS SZKOLENIA OWS

Kurs OWS stanowi kontynuację kursu UWS, który omawia m.in. Badanie odcinka piersiowego.

W ramach kursu OWS uczestnicy poznają podstawowe techniki leczenia odcinka piersiowego kręgosłupa oraz techniki badania i leczenia odcinka szyjnego kręgosłupa, do których należą:

 • ocena stabilności kompleksu C0-C2
 • ocena wydolności tętnic kręgowych
 • ocena stanu korzeni nerwowych tworzących nerw pośrodkowy, promieniowy i  łokciowy
 • ocena przewodnictwa nerwowego z korzeni C5, C6, C7, C8, Th1
 • ocena stabilności C2-Th1
 • ocena ruchomości C0-Th3
 • bezpieczne uruchamianie hipomobilnych segmentów C0-Th3
 • leczenie tkanek miękkich (mięśni) oraz odkręgosłupowego bólu głowy

 

 
Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:
Techniki leczenia odcinka piersiowego kręgosłupa (badanie podczas kursu UWS)
Techniki leczenia tkanek miękkich
 • masaż podłużny m prostownika grzbietu w leżeniu przodem
 • masaż poprzeczny m prostownika grzbietu w leżeniu przodem
 • masaż poprzeczny m prostownika grzbietu w leżeniu bokiem
 • masaż funkcyjny m prostownika grzbietu w leżeniu bokiem w zgięciu i w wyproście Th
 • masaż funkcyjny m prostownika grzbietu w siadzie – ruch do zgięcia  i do rotacji w zgięciu TH
Techniki leczenia połączeń międzytrzonowych (dysków) i stawów międzykręgowych odcinka Th
 • trakcja osiowa w siadzie bez stabilizacji
 • trakcja osiowa w siadzie z użyciem klina – technika zabierania i zatrzymania
 • manipulacja trakcyjna w siadzie
 • trakcja osiowa w leżeniu tyłem
 • mobilizacja ślizgowa dla poprawy rotacji w zgięciu w siadzie – zaryglowanie w L-S od dołu
 • mobilizacja ślizgowa dla poprawy wyprostu w siadzie i w leżeniu bokiem
 • mobilizacja ślizgowa dla poprawy rotacji w wyproście w siadzie – zaryglowanie w L-S od dołu
 • mobilizacja ślizgowa dla poprawy rotacji w wyproście w leżeniu bokiem – zaryglowanie w L-S od dołu
 • separacja w stawach międzykręgowych dla poprawy zgięcia lub wyprostu w leżeniu przodem
 • separacja w stawach międzykręgowych dla poprawy zgięcia lub wyprostu w leżeniu tyłem
 • mobilizacja stawów żeber w leżeniu przodem
 • mobilizacja stawów żeber w leżeniu tyłem
 • masaż poprzeczny mięśni międzyżebrowych
 • mobilizacja żeber zablokowanych w pozycji wdechowej lub wydechowej (mięśnie)
Odcinek szyjny kręgosłupa
 • anatomia i biomechanika C0-C2
 • badanie palpacyjne szczegółów budowy anatomicznej C0-Th1
 • anatomia i biomechanika C2-Th3
Testy bezpieczeństwa dla odcinka szyjnego kręgosłupa
 • pytania o niebezpieczne objawy
 • trakcja C0-C1 i C1-C2 – więzadła skrzydłowate
 • skłon boczny C0-C2 – więzadła skrzydłowate
 • zmodyfikowany Test Sharpa Pursera – więzadło poprzeczne C1
 • przesunięcie boczne C1 względem C2 – więzadło poprzeczne, złamanie zęba C2
 • testowanie tętnicy kręgowej
Techniki badania odcinka szyjnego kręgosłupa 
 • badanie ogólnych ruchów anatomicznych w siadzie – testy prowokacyjne (zginanie, prostowanie)
 • badanie rotacji w zgięciu i w wyproście w siadzie z różnicowaniem ograniczenia dla odcinków C0-C3 i C2-Th3 – jako testy prowokacyjne i kontrolne (ruchy sprzężone i niesprzężone)
 • badanie rotacji w leżeniu tyłem z różnicowaniem ograniczenia dla odcinków C0-C3 i C2-Th3 – testy kontrolne (ruchy sprzężone i niesprzężone)
 • Lokalizacja segmentu z ograniczeniem rotacji w odcinku C0-C3 w siadzie
 • Badanie i ocena skłonu bocznego w siadzie (stawy – mięśnie)
 • Lokalizacja segmentu z ograniczeniem skłonu bocznego w odcinku C0-C3 w siadzie
 • Testowanie długości mięśni: czworobocznego części zstępującej i dźwigacza łopatki
 • Trakcja i kompresja osiowa odcinka szyjnego
 • Test Spurlinga i test „dzwonka” – dla potwierdzenia ucisku korzenia nerwowego
 • Badanie neurologiczne:
  • Badanie siły mięśni wskaźnikowych z korzeni C5, C6, C7, C8, Th1
 • Badanie odruchów:
  • ścięgno m. dwugłowego ramienia
  • okostna kości promieniowej
  • ścięgno mięśnia ramienno-promieniowego
  • ścięgna mięśni prostowników nadgarstka
  • ścięgno mięśnia trójgłowego ramienia
  • ścięgna mm zginaczy palców
 • Badanie objawów ucisku rdzenia:
  • chód ataktyczny
  • odruch kloniczny
  • odruch Babińskiego
  • odruch brzuszny (trzewny)
  • wygórowanie odruchów ścięgnistych
Testy neurodynamiczne – adaptacji do napięcia i ruchomości struktur nerwowych
 • nerw pośrodkowy
 • nerw promieniowy
 • nerw łokciowy
Badanie ruchomości w pojedynczych segmentach
 • C0-C1 – zginanie, prostowanie, rotacja w ruchu sprzężonym w siadzie
 • C1-C2 – zginanie, prostowanie, rotacja w ruchu sprzężonym w siadzie
 • C2-Th3 – zginanie i prostowanie w siadzie
 • C2-Th3 – rotacja w ruchach sprzężonych w zgięciu i w wyproście w siadzie
 • czynny test rotacji C5-Th3 w siadzie
 • gra stawowa w siadzie i w leżeniu bokiem C2-Th3
 • testowanie ruchomości I żebra z zaryglowaniem stawów międzykręgowych w siadzie
 • trakcja ogólna w leżeniu tyłem
 • przesunięcie boczne w leżeniu tyłem (skłon boczny)
 • lokalizacja ograniczenia skłonu bocznego C2-Th1 – prawy czy lewy staw międzykręgowy
 • przesunięcie boczne z dolną stabilizacją w leżeniu tyłem
 • zginanie, prostowanie i rotacja w ruchach sprzężonych w leżeniu tyłem
Techniki leczenia tkanek miękkich (mięśni) w odcinku szyjnym kręgosłupa C0-C2
 • masaż poprzeczny przyczepów mięśni do kresy karkowej górnej w leżeniu tyłem
 • masaż poprzeczny mm podpotylicznych w leżeniu tyłem
 • masaż funkcyjny mm podpotylicznych w leżeniu tyłem
 • ślizg funkcyjny do rotacji z masażem mięśni C0-C1 w leżeniu tyłem
 • ślizg funkcyjny do rotacji z masażem mięśni C1-C2 w leżeniu tyłem
Techniki leczenia tkanek miękkich (mięśni) w odcinku szyjnym kręgosłupa – ciąg dalszy
 • masaż funkcyjny mięśni C0-C2 w siadzie (zgięcie i rotacja w zgięciu)
 • masaż funkcyjny mięśni C2-Th3 w siadzie (zgięcie i rotacja w zgięciu)
Techniki leczenia połączeń stawowych w odcinku szyjnym kręgosłupa C0-C2
 • mobilizacja trakcyjna C0-C1 w siadzie
 • mobilizacja ślizgowa C0-C1 do zgięcia lub do wyprostu w siadzie
 • mobilizacja ślizgowa C0-C1 do rotacji w siadzie
 • mobilizacja trakcyjna lub ślizgowa C1-C2 w siadzie
Techniki leczenia tkanek miękkich (mięśni) w odcinku szyjnym kręgosłupa C2-Th3
 • masaż poprzeczny w leżeniu przodem jednorącz i oburącz
 • masaż poprzeczny m czworobocznego części zstępującej w leżeniu przodem (3 różne techniki)
 • masaż funkcyjny m czworobocznego części zstępującej i dźwigacza łopatki w leżeniu bokiem
 • masaż funkcyjny mięśni C2-Th3 w siadzie (zgięcie i rotacja w ruchu sprzężonym w zgięciu)
 • masaż funkcyjny mm prostowników w leżeniu tyłem
 • ślizg funkcyjny do rotacji w zgięciu C7-Th1 z masażem mięśni w leżeniu tyłem
 • ślizg funkcyjny do rotacji w zgięciu C5-C6 z masażem mięśni w leżeniu tyłem
 • jednostronna separacja w stawie C4-C5 z masażem mięśni w leżeniu tyłem
Techniki leczenia połączeń stawowych w odcinku szyjnym kręgosłupa C2-Th3
 • trakcja ogólna w siadzie
 • trakcja ogólna z użyciem pasa w leżeniu tyłem
 • trakcja w jednym segmencie w leżeniu tyłem
 • manipulacja trakcyjna w leżeniu tyłem
 • mobilizacja ślizgowa lub trakcyjna obustronnie dla poprawy zgięcia w siadzie
 • mobilizacja ślizgowa lub trakcyjna obustronnie dla poprawy wyprostu w siadzie
 • mobilizacja ślizgowa lub trakcyjna dla poprawy zgięcia z rotacją w siadzie C2-C5 – praca po stronie większego otwarcia w stawie
 • mobilizacja ślizgowa lub trakcyjna dla poprawy rotacji w zgięciu w siadzie C5-Th3 – praca po stronie większego otwarcia w stawie
 • mobilizacja ślizgowa dla poprawy rotacji w wyproście w siadzie C2-C5 – praca po stronie większego zamknięcia w stawie
 • mobilizacja ślizgowa dla poprawy rotacji w wyproście w siadzie C5-Th3 – praca po stronie większego zamknięcia w stawie
 • mobilizacja ślizgowa dla poprawy rotacji w wyproście lub zgięciu w leżeniu bokiem
 • separacja obustronna w stawach C2-Th1 w leżeniu tyłem
 • separacja jednostronna w stawie C2-Th1 w leżeniu tyłem
 • separacja obustronna w stawach Th1-Th4 w leżeniu tyłem (różne chwyty)
 • manipulacja stawów poprzez ich separację Th1-Th4 w leżeniu tyłem z użyciem klina lub chwytu pistoletowego
 • mobilizacja I żebra w leżeniu tyłem z zaryglowaniem C7-Th1
Czytaj całość

Terminy najbliższych szkoleń OWS

38
grupa
4. OWS - Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa
06-09. 06. 2024
prowadzący: Grzegorz Balik
Miejsce: Warszawa