Badanie i leczenie kończyny górnej – kurs zaawansowany

AEX 2 - Badanie i leczenie kończyny górnej – kurs zaawansowany

Opis szkolenia
STRONA GŁÓWNA / OFERTA / OPIS SZKOLENIA AEX 2

Kurs AEX 2 stanowi kontynuację kursu OEX i dotyczy kończyny górnej. Program obejmuje postępowanie w konkretnych przypadkach klinicznych. Na podstawie objawów różnych pacjentów uczestnicy stawiają swoje hipotezy. W oparciu o techniki omawiane podczas kursu OEX potwierdzają swoje przypuszczenia.

 

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

Staw barkowy –  patologia i klinika 
 • niestabilność stawu ramiennego (uszkodzenie obrąbka, odwarstwienie torebki, złamanie krawędzi panewki, uszkodzenie Hilla-Sachsa, rozdarcia w pierścieniu rotatorów, uszkodzenia nerwów, zwichnięcia głowy kości ramiennej) – leczenie zachowawcze i operacyjne
 • artroza stawu ramiennego
 • zespoły ciasnoty podbarkowej
 • uszkodzenia ścięgien mięśni np. nadgrzebieniowego i głowy długiej m dwugłowego ramienia
 • wapniejące zapalenie ścięgna
 • ostre i chroniczne zapalenie kaletki podbarkowej
 • „zamrożony bark” – zarostowe zapalenie torebki stawowej
 • zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego
 • zwichnięcia stawu mostkowo-obojczykowego
Techniki specyficzne badania stawu barkowego
Testy prowokacyjne
 • badanie nerwu pośrodkowego w siadzie
 • „łuk bolesny”
 • test Neera
 • test Hawkinsa
 • test Kennedy/ Hawkinsa
 • test Yokum
 • test Jobe
 • test kompresji cieśni w pozycji zerowej stawu
Testy lokalizujące objawy bólowe – odwodzenie w stawie powoduje ból ramienia
 • staw ramienny czy staw barkowo-obojczykowy
 • staw ramienny czy cieśń podbarkowa
Diagnostyka różnicowa dolegliwości bólowych i ograniczenia zakresu ruchu w rejonie stawu barkowego
 • dysk – zapalenie
 • dysk – hipermobilność
 • zapalenie korzenia nerwowego
 • wzorzec torebkowy stawu ramiennego
 • przykurcz mięśni
 • uszkodzenie mięśni
 • zespół cieśni podbarkowej
 • zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego
Techniki masażu poprzecznego w rejonie stawu barkowego
 • m czworoboczny część zstępująca – różne chwyty
 • przyczep mięśnia dźwigacza łopatki
 • brzusiec, przyczep i ścięgno m nadgrzebieniowego
 • brzusiec, przyczep i ścięgno m podgrzebieniowego
 • przyczep m naramiennego
 • brzusiec i ścięgno m podłopatkowego
Techniki specyficzne mobilizacji stawu ramiennego
 • trakcja w odwiedzeniu
 • rozciąganie zachyłka pachowego poprzez kość ramienną lub łopatkę
 • ślizg dogrzbietowy łopatki w submaksymalnym zgięciu
 • ślizg doogonowy w zgięciu w leżeniu tyłem z użyciem pasa
 • ślizg doogonowy w zgięciu i w odwiedzeniu w siadzie z użyciem pasa
 • automobilizacja poprzez ślizg doogonowy w zgięciu lub odwiedzeniu
 • ślizg dogrzbietowy w przywiedzeniu horyzontalnym
Techniki specyficzne mobilizacji stawów obręczy barkowej
 • mobilizacja łopatki względem klatki piersiowej (łopatka odstająca) w leżeniu bokiem lub przodem
 • trakcja w stawie mostkowo-obojczykowym przy krawędzi stołu
 • ślizg doogonowy w stawie barkowo-obojczykowym w leżeniu tyłem
Staw barkowy – przypadki kliniczne
Staw łokciowy – patologia i klinika
 • złamania i zwichnięcia
 • pourazowe kostnienie mięśni
 • zespół łokcia tenisisty i golfisty
 • martwice niedokrwienne kości
 • osteochondroza i „myszka stawowa”
 • zapalenie kaletki łokciowej
 • przykurcz Volkmanna
 • zespół mięśnia nawrotnego obłego
 • zespół międzykostny przedni
 • zespół mięśnia odwracacza
 • zespół bruzdy nerwu łokciowego
Techniki leczenia tkanek miękkich (mięśni)
 • masaż funkcyjny m dwugłowego ramienia – 2 techniki
 • masaż funkcyjny m ramiennego
 • masaż funkcyjny m trójgłowego ramienia – 2 techniki
 • masaż poprzeczny w zespole łokcia tenisisty
 • masaż poprzeczny w zespole łokcia golfisty
 • masaż poprzeczny rozcięgna m dwugłowego ramienia
Specyficzne techniki badania stawu łokciowego
 • ślizg dołokciowy i dopromieniowy kości łokciowej w pozycji spoczynkowej, w zgięciu i w wyproście
Specyficzne techniki mobilizacji stawu łokciowego
 • mobilizacja ślizgowa dołokciowo i/lub  dopromieniowo kości łokciowej w pozycji spoczynkowej, w zgięciu i/lub  w wyproście
 • mobilizacja poprzez rozwarcie po stronie promieniowej lub łokciowej
 • mobilizacja ślizgowa dobrzusznie lub dogrzbietowo kości łokciowej
 • mobilizacja ślizgowa centrująca powierzchnie stawowe po uzyskaniu rozwarcia
 • automobilizacja: trakcja w stawie, ślizg dopromieniowy lub dołokciowy
Staw łokciowy – przypadki kliniczne
Skrót zasad stretchingu mięśni
Techniki stretchingu mięśni kończyny górnej
 • m piersiowy większy – część brzuszna, mostkowo-żebrowa i obojczykowa – różne chwyty – obustronnie i jednostronnie
 • m najszerszy grzbietu
 • autostretching mięśni piersiowych większych i m najszerszego grzbietu
 • badanie zakresu ruchu zgięcia w stawie ramiennym – powtórzenie
 • m obły większy
 • m piersiowy mniejszy
 • m podobojczykowy
 • autostretching m piersowego mniejszego, obłego większego i podobojczykowego
 • m podgrzebieniowy, obły mniejszy  i podłopatkowy
 • autostretching m podgrzebieniowego
 • autostretching m podłopatkowego
 • m dwugłowy ramienia głowa długa
 • autostretching m dwugłowego ramienia
 • m naramienny i nadgrzebieniowy
 • autostretching m nadgrzebieniowego
Badanie długości mięśni
 • m czworoboczny część zstępująca
 • m dźwigacz łopatki
Techniki stretchingu mięśni kończyny górnej – ciąg dalszy
 • czworoboczny część zstępująca
 • dźwigacz łopatki – 3 techniki
 • autostretching m czworobocznego cz zstępującej i m dźwigacza łopatki
 • m trójgłowy ramienia – 2 techniki
 • mm prostowniki promieniowe długi i krótki nadgarstka
 • m prostownik wspólny palców
 • autostretching m. prostownika promieniowego długiego i krótkiego nadgarstka oraz m. prostownika wspólnego palców (prawy)
 • m odwracacz
 • autostretching m odwracacza
 • m nawrotny obły (głowa ramienna i łokciowa) oraz nawrotny czworoboczny
 • m odwodziciel długi kciuka
 • m prostownik długi kciuka
 • m zginacz powierzchowny i głęboki palców
 • mm glistowate
 • autostretching mm zginacza powierzchownego i głebokiego palców
Ręka – patologia i klinika
 • zespół cieśni nadgarstka – leczenie zachowawcze i operacyjne
 • ganglion
 • zapalenie pochewek ścięgnistych
 • zespół de Quervaina
 • palec spustowy (strzelający)
 • złamania – Collesa (loco typico) i Smitha
 • uraz wyprostny stawu nadgarstkowego
 • pourazowe złamania kości nadgarstka
 • złamanie kości łódeczkowatej (jałowa martwica jako powikłanie)
 • zespół Sudecka – postępowanie
Techniki leczenia stawu nadgarstkowego
 • ogólna mobilizacja trakcyjna w zgięciu grzbietowym i dłoniowym z użyciem pasa
 • mobilizacja trakcyjna pojedynczych kości nadgarstka
 • manipulacja trakcyjna pojedynczych kości nadgarstka (Go-Stop)
 • autotrakcja w zgięciu grzbietowym i dłoniowym nadgarstka
 • mobilizacja ślizgowa stawu nadgarstkowego poprzez kości przedramienia
 • ćwiczenie utrzymujące ruchomość stawu nadgarstkowego
 • mobilizacja ślizgowa kości nadgarstka chwytem kompaktowym
Ręka i staw nadgarstkowy – przypadki kliniczne  
Czytaj całość

Terminy najbliższych szkoleń AEX 2

38
grupa
6. AEX 2 - Badanie i leczenie kończyny górnej – kurs zaawansowany
28. 11.- 01. 12. 2024
prowadzący: Grzegorz Balik
Miejsce: Warszawa