logo
Ortopedyczna terapia manualna
OMT KALTENBORN-EVJENTH
Nazwisko i imię Miejscowość Kontakt Miejsce pracy
Jaworowski Tomasz Szczuczyn tel: 514863282

Reh-Medica Warszawa, Zdrowie Szczuszczyn
[email protected]Instruktorzy OMT w Polsce:

Grzegorz Balik, Mirosław Dębski,
Henryk Barej, Mirosław Kokosz