logo
Ortopedyczna terapia manualna
OMT KALTENBORN-EVJENTH
Nazwisko i imię Miejscowość Kontakt Miejsce pracy
Wnuk Bartosz PT OMT Sosnowiec tel: 0501 860 486

Śląska Akademia Medyczna, Gabinet - NZOZ "Primus" Brudzowice
[email protected]Instruktorzy OMT w Polsce:

Grzegorz Balik, Mirosław Dębski,
Henryk Barej, Mirosław Kokosz