logo
Ortopedyczna terapia manualna
OMT KALTENBORN-EVJENTH
Nazwisko i imię Miejscowość Kontakt Miejsce pracy
Dobija Lech Częstochowa Tel: 0603 181 542 Poradnia Ortopedyczno-Rehabilitacyjna ul. Nadrzeczna 46/48
[email protected]


Instruktorzy OMT w Polsce:

Grzegorz Balik, Mirosław Dębski,
Henryk Barej, Mirosław Kokosz