logo
Ortopedyczna terapia manualna
OMT KALTENBORN-EVJENTH

Narodowa Reprezentacja OTM

 
Mirosław Dębski
  • technik fizjoterapii - 1986
  • mgr rehabilitacji - 1990
  • dyplomowany terapeuta manualny - 1998
  • nauczyciel metody Kaltenborna i Evjentha - 2002
  • dyplomowany terapeuta OMT wg standardów IFOMT - 2008
  • strona internetowa: www.debski-terapiamanualna.pl

Instruktorzy OMT w Polsce:

Grzegorz Balik, Mirosław Dębski,
Henryk Barej, Mirosław Kokosz