logo
Ortopedyczna terapia manualna
OMT KALTENBORN-EVJENTH

UEX Warszawa Grzegorz Balik NOWA GRUPA

07-10. 02. 2019 UEX  Grzegorz Balik Nowa Grupa

Instruktorzy OMT w Polsce:

Grzegorz Balik, Mirosław Dębski,
Henryk Barej, Mirosław Kokosz