logo
Ortopedyczna terapia manualna
OMT KALTENBORN-EVJENTH

UEX Warszawa Grzegorz Balik NOWA GRUPA

05-08. 07. 2018 UEX  Grzegorz Balik Nowa Grupa

Instruktorzy OMT w Polsce:

Grzegorz Balik, Mirosław Dębski,
Henryk Barej, Mirosław Kokosz