logo
Ortopedyczna terapia manualna
OMT KALTENBORN-EVJENTH

UEX Warszawa Grzegorz Balik NOWA GRUPA

28.09.-01.10. 2017 Warszawa

Instruktorzy OMT w Polsce:

Grzegorz Balik, Mirosław Dębski,
Henryk Barej, Mirosław Kokosz