logo
Ortopedyczna terapia manualna
OMT KALTENBORN-EVJENTH

Dobry terapeuta

Jeśli poszukujecie Państwo dobrego terapeuty manualnego, to ważne aby ukończył on całe szkolenie potwierdzone zdaniem egzaminu końcowego. Bardzo dużo osób kształci się w terapii manualnej, ale nie wszyscy docierają do końca szkolenia. Istnieje wiele ofert terapeutów reklamujących się certyfikatami udziału w kursie. Taki certyfikat nie daje żadnych gwarancji co do kwalifikacji takiej osoby. Można brać udział w całym szkoleniu, a nie zdać egzaminu końcowego z powodu braku wiedzy i umiejętności. Osoby wymienione na liście pod poniższym adresem zdały egzamin z metody Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept.

http://terapiamanualna.net.pl/index.php?id=7&zawartosc=tekst


Dopracowaliśmy się również grupy terapeutów o najwyższym światowym poziomie edukacji terapeutów OMT ze zdanym międzynarodowym egzaminem zgodnie ze standardami
The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT).  Ci terapeuci oznaczeni są na liście terapeutów jako PT OMT po imieniu i nazwisku.


Instruktorzy OMT w Polsce:

Grzegorz Balik, Mirosław Dębski,
Henryk Barej, Mirosław Kokosz