logo
Ortopedyczna terapia manualna
OMT KALTENBORN-EVJENTH
UEX - Badanie i leczenie kończyny dolnej - techniki podstawowe

Program kursu:

 • Historia Terapii Manualnej
 • Podstawy teoretyczne Terapii Manualnej Kaltenborna i Evjentha
 • Schemat badania
 • Schemat leczenia
 • Mobilizacja stawu
 • Ślizg funkcyjny
 • Masaż funkcyjny
 • Masaż poprzeczny
 • Anatomia i biomechanika kończyny dolnej
 • Techniki podstawowe badania i leczenia stawów palców stopy
 • Techniki podstawowe badania i leczenia stawów śródstopia
 • Techniki podstawowe badania i leczenia stawów stępu
 • Techniki podstawowe badania i leczenia stawu skokowego dolnego
 • Techniki podstawowe badania i leczenia stawu skokowego górnego
 • Techniki podstawowe badania i leczenia stawu piszczelowo-strzałkowego bliższego i dalszego
 • Techniki podstawowe badania i leczenia stawu kolanowego
 • Techniki podstawowe badania i leczenia stawu biodrowego

Instruktorzy OMT w Polsce:

Grzegorz Balik, Mirosław Dębski,
Henryk Barej, Mirosław Kokosz