logo
Ortopedyczna terapia manualna
OMT KALTENBORN-EVJENTH

Dla terapeutów

W związku z ukazaniem się w internecie oferty nielegalnych kursów terapii manualnej metody Kaltenborna i Evjentha  informujemy, że kursy te mogą być prowadzone jedynie przez licencjonowanych nauczycieli akredytowanych przez Kaltenborn-Evjenth International.


W Polsce instruktorami Metody Kaltenborna i Evjentha są:

  • Grzegorz Balik - kursy UEX, OEX, UWS, OWS, AEX1, AEX2
  • Mirosław Dębski - kursy UEX, OEX, UWS, OWS, AEX1, AEX2
  • Henryk Barej - kursy UEX, OEX
  • Mirosław Kokosz - kursy UEX i OEX


Prowadzenie nauczania przez inne osoby jest nielegalne. Metoda Kaltenborna i Evjentha jest zarejestrowana w urzędzie patentowym i wykorzystywanie nazwisk twórców bez odpowiedniej zgody (licencji) w celu prowadzenia nauczania stanowi naruszenie prawa.

Osoby, które zostały wprowadzone w błąd i uczestniczyły w nielegalnym kursie terapii manualnej wg koncepcji Kalenborna i Evjentha prowadzonym przez instruktora bez licencji prosimy o kontakt pod adresem: [email protected] lub [email protected]  .

Udział w kursach Terapii Manualnej wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha nie upoważnia do nauczania w tym zakresie. Niniejsza adnotacja widnieje na każdym certyfikacie ukończenia kursu.

Aby nauczać metody  Kaltenborna i Evjentha (jej elementów lub jej podstaw) należy wypełnić określone warunki ustalone przez zarząd Kaltenborn-Evjenth International. Warunki te kształtowały się od 1954 roku. Profesor Kaltenborn chcąc zachować wierny przekaz swojej metody następnym pokoleniom zarejestrował ją w 1991 roku w urzędzie patentowym i ustalił zasady mianowania nauczycieli. Nadzór nad  kształceniem instruktorów z ramienia założycieli metody sprawuje teraz zarząd Kaltenborn-Evjenth International.

Aby zostać instruktorem metody, kilkakrotnie należy asystować instruktorowi w całym cyklu szkolenia, następnie kilkakrotnie należy prowadzić zajęcia pod jego okiem (najpierw wybrane elementy kursów, potem wszystkie kursy w całości). Na końcu należy zdać egzamin przed przedstawicielami zarządu metody.

Aby zostać asystentem należy najpierw ukończyć szkolenie OMPT wg standardów IFOMPT (najwyższy poziom wyszkolenia w Orthopaedic Manual Physical Therapy wg standardów International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists). W Polsce jest obecnie 19 fizjoterapeutów, którzy uzyskali taką specjalizację.

W przeszłości wiele osób na całym świecie próbowało wykorzystywać nazwę metody do prowadzenia nauczania bez odpowiednich kwalifikacji, ale proceder ten nigdy nie trwał długo. Wszystkie osoby bezprawnie wykorzystujące w nauczaniu nazwiska założycieli metody muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi egzekwowanymi na drodze sądowej.

Narodowa Reprezentacja Metody Kaltenborna i Evjentha


Instruktorzy OMT w Polsce:

Grzegorz Balik, Mirosław Dębski,
Henryk Barej, Mirosław Kokosz