logo
Ortopedyczna terapia manualna
OMT KALTENBORN-EVJENTH

Brak tekstu!


Instruktorzy OMT w Polsce:

Grzegorz Balik, Mirosław Dębski,
Henryk Barej, Mirosław Kokosz